Mohairgeitas opprinnelse


 

Opprinnelse


Mohair er blant verdens mest eksklusive naturfiber. Man vet at mohairgeitene har vært holdt som husdyr fra 4000 – 3000 år f. Kr. Opprinnelig stammermohairgeita fra en villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. Tyrkerne verdsatte fiberen høyt, noe som gjenspeiles i navnet. Tyrkias hovedstad Ankara het i oldtiden Angora, - og dermed ble geitenes navn Angorageit. For å unngå forveksling med angorakanin, kalles geitene i dag Mohairgeit. 

Utbredelse
Tyrkia var i mange år den største produsenten av mohair. Da etterspørselen etter mohair økte, innførte Tyrkia restriksjoner på eksport av dyr. De anså produksjonen som svært viktig, og ønsket den for seg selv. Men i 1838 fikk Sør - Afrika tillatelse til å importere 12 bukker og ei geit fra Tyrkia. Det viste seg imidlertid at alle bukkene var kastrert, men geita var drektig og fikk et bukkjekje. Disse to, - mohairgeita og hennes bukk, ble krysset med boergeit. Dette var grunnlaget for landet som i dag er verdens største mohairprodusent. Etter hvert gjorde geitene sitt inntog i Frankrike, Australia, USA og New Zealand. Og på midten av 80 – årene kom de til Danmark, Holland og England. Mohairgeitene kom til Norge i 1992. 

Typer av Mohairgeit
Det finnes tre ulike typer mohairgeiter; den sørafrikanske, Texastypen og den asiatiske.

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Populære innlegg fra denne bloggen